ANTYKORUPCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I URZĘDNIKÓW

CEL KURSU
Nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności unikania zagrożeń wynikających z możliwości świadomego lub nieświadomego wejścia w relacje korupcyjne, a w szczególności ukształtowanie w nich umiejętności asertywnego reagowania na sytuacje korupcjogenne i korupcyjne oraz związane z tym negatywne skutki.

ADRESACI KURSU
Kurs skierowany jest do urzędników administracji rządowej, samorządowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, osób zajmujących się przyznawaniem koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych, posłów, senatorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, innych formacji i służb policyjnych oraz specjalnych, żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, osób zarządzających działalnością gospodarczą, pracowników zajmujących się projektami finansowanymi ze środków publicznych, zamówieniami publicznymi, kontaktami z instytucjami finansowymi i kredytowym, kadrami, księgowością, sprawami majątkowymi, a także do osób prowadzących działalność lobbingową oraz do osób o podwyższonym ryzyku korupcji wyborczej - prowadzących kampanie wyborcze, kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

PROGRAM KURSU
Fenomen korupcji w Polsce
Korupcja w aspekcie prawnym
Kompetencje CBA i innych organów
Konflikt interesów – środki unikania zagrożeń
Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
Tworzenie mechanizmów antykorupcyjnych
Prawne i praktyczne konsekwencje wystąpienia korupcji


Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

Zgłoszenia można wysyłać również na adres email: monika.bajorska@wst.com.pl. Należy podać: imię, nazwisko, nr tel.