BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW HANDLOWYCH

CEL KURSU
Wsparcie właścicieli , zarządców i innych osób funkcyjnych poprzez wskazanie rzeczywistych zagrożeń dla obiektów handlowych, zgromadzonego w nich mienia, osób pracujących i przebywających na ich terenie oraz dla systemów zabezpieczających funkcjonowanie obiektów tego rodzaju, a także poprzez przedstawienie sposobów właściwego rozpoznawania tych zagrożeń, przeciwdziałania im oraz ograniczania ewentualnych skutków.

ADRESACI KURSU
Kurs kierowany jest do właścicieli, administratorów, zarządców i pracownicy obiektów handlowych oraz do specjalistów i koordynatorów ds. bezpieczeństwa, dyrektorów administracyjnych i operacyjnych.

PROGRAM KURSU
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami organizacji systemu bezpieczeństwa obiektów handlowych.
Zagrożenia dla obiektów handlowych.
Polityka bezpieczeństwa – jako podstawa systemu bezpieczeństwa obiektu handlowego.
Systemy i procedury bezpieczeństwa ochrony obiektów handlowych.
Rola osób zarządzających firmą oraz kierujących zespołami pracowników w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa w obiekcie (obiektach) firmy.
Zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w obiektach handlowych oraz zasady interweniowania


Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

Zgłoszenia można wysyłać również na adres email: monika.bajorska@wst.com.pl. Należy podać: imię, nazwisko, nr tel.