Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu niesie pomoc i wsparcie dla studentów oraz absolwentów zakresie poszukiwania zatrudnienia, planowania ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz pogłębiania umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Swoje działania kierujemy do studentów i absolwentów oraz pracodawców.  

 

  • Studentom i absolwentom oferujemy:

- konsultacje indywidualne z psychologiem-doradcą zawodowym,

- warsztaty i szkolenia tradycyjne oraz on-line,

- dostęp do ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu,

- dostęp do zasobów informacyjnych z zakresu rynku pracy, zawodów i specjalności, edukacji, pracy, rozwoju osobistego i zawodowego, przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy,

- spotkania z pracodawcami,

- badanie losów zawodowych absolwentów 

- poradnictwo psychologiczne.

 

  • Pracodawcom proponujemy:

-  zamieszczanie ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu na stronie internetowej

- tworzenie profilu pracodawcy

-  promocję firmy w środowisku akademickim (zamieszczenie informacji o firmie na stronie internetowej, uczestnictwo w Targach Pracy oraz organizowanie spotkań ze studentami).