Akademickie Biuro Karier

e-mail: biuro.karier@wsb.net.pl

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań