Szkolenie ABK

Szkolenie z zakresu obslugi ABK

6

Kwi

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW HANDLOWYCH

CEL KURSU
Wsparcie właścicieli , zarządców i innych osób funkcyjnych poprzez wskazanie rzeczywistych zagrożeń dla obiektów handlowych, zgromadzonego w nich mienia, osób pracujących i przebywających na ich terenie oraz dla systemów zabezpieczających funkcjonowanie obiektów tego rodzaju, a także poprzez przedstawienie sposobów właściwego rozpoznawania tych zagrożeń, przeciwdziałania im oraz ograniczania ewentualnych skutków.

6

Kwi

ANTYKORUPCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I URZĘDNIKÓW

CEL KURSU
Nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności unikania zagrożeń wynikających z możliwości świadomego lub nieświadomego wejścia w relacje korupcyjne, a w szczególności ukształtowanie w nich umiejętności asertywnego reagowania na sytuacje korupcjogenne i korupcyjne oraz związane z tym negatywne skutki.